Jan 27, 2011

ตรวจสอบเว็บไซด์ด้วย Google Safe Browsing

พอดีเมื่อวานได้เข้า Webinar ของ ECCOUNCIL "First Looking" แล้วได้มีการกล่าวถึง Google Safe Browsing ก็เลยเอามาให้ลองใช้กันครับโดย Safe Browsing นั้นจะเอาไว้สำหรับตรวจสอบสถิติต่างๆของ Website นั้น  โดยรวมถึงการตรวจสอบว่าเว็บไซด์ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งแพร่กระจายไวรัสหรือเปล่าด้วยครับ

วิธีการใช้คือให้เติม Link ที่ต้องการตรวจสอบไปไว้หลัง parameter site= ครับเช่น

http://www.google.com/safebrowsing/diagnostic?site=http://www.facebook.com

เป็นต้น

No comments: